Την υλοποίηση ειδικού προγράμματος δράσης για την προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ξεκινά η ΓΣΕΕ, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.

Για τον σκοπό αυτόν, με πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας, έχουν δημιουργηθεί 11 Δομές Ισότητας των Φύλων στις εξής δευτεροβάθμιες οργανώσεις: Εργατικά Κέντρα Ηρακλείου, Φθιώτιδας, Πάτρας, Βόλου, Κοζάνης και Έβρου, Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων (ΟΤΟΕ), Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), Ομοσπονδία Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων Επισιτισμού (ΟΥΤΕΕ) και Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσεται και η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης HelpLine: 801-110-1900, η οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας και λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 17:00, με συντονισμό της Κεντρικής Δομής Ισότητας της ΓΣΕΕ, τηλ. 210-8202259, για την παροχή πληροφόρησης προς τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στα σωματεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, ιδιαίτερα στις παραγωγικές ηλικίες, ενώ, οι αμοιβές των γυναικών υπολείπονται αυτές των ανδρών κατά μέσο όρο 16,2%.

Πηγή: Τα Νέα