της Λίνας Φιλοπούλου

Ξαφνικά και αναιτιολόγητα πληροφορηθήκαμε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου τη ματαίωση του υπ.αρ. 5/2012 ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων”, με μια απλή ανακοίνωση στο σάιτ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ενώ μάλιστα την προηγούμενη μέρα λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, είχε ανακοινωθεί δεκαήμερη παράταση, μετά από δημοσίευμα για υποτιθέμενη ελλιπή δημοσιότητα του διαγωνισμού.

Η απάντηση της γ.γ. Ισότητας Ζέτας Μακρή στην εφημερίδα “Αυγή”, όταν ρωτήθηκε για την ξαφνική και χωρίς καμία αιτιολόγηση ματαίωση του έργου ήταν η εξής: “πρόκειται για έργο με περιορισμένο κοινωνικό όφελος, ενώ η οικονομική συγκυρία απαιτεί οι αποδέκτες να είναι αριθμητικά περισσότεροι”.

Σίγουρα είναι μία αντιπαραθετική και καθόλου ικανοποιητική απάντηση σε σχέση με την ουσία του έργου όπως αυτή διατυπώνεται στους ειδικού στόχους του: “Οι τέχνες και ο πολιτισμός προβλέπονται στο ‘Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2012-2013’ ως ειδικό θεματικό πεδίο δημόσιας πολιτικής, στο οποίο υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων πολιτικών ισότητας των φύλων. Ειδικότερα, τα στερεότυπα για τους άνδρες και τις γυναίκες αναπαράγονται και στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς η πολιτιστική δημιουργία γενικότερα γίνεται ιμάντας μεταβίβασης των κοινωνικών αντιλήψεων, των στάσεων και των έμφυλων προτύπων των δημιουργών τους. Η ΓΓΙΦ δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση παραγωγής πολιτισμικής δημιουργίας στο τρίπτυχο: ταυτότητες φύλου – ισότητα των φύλων – δικαιώματα των γυναικών”.

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα προγράμματα λειτουργούν σαν χαρτζηλίκι για τους άνεργους καλλιτέχνες που πλήττονται από την οικονομική κρίση, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αποζημίωση των καλλιτεχνών για την οικονομική και επαγγελματική τους επιβάρυνση. Παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές ισότητας υποβαθμίζονται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, αυτή η κίνηση από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και του Υπουργείου Εσωτερικών αποδεικνύουν τους τακτικισμούς της μνημονιακής κυβέρνησης αλλά και τον εμπαιγμό δεκάδων άνεργων καλλιτεχνών που βιώνουν την ανασφάλεια της ανεργίας. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και θα εξασφαλιζόταν η απορρόφησή εκατομμυρίων ευρώ για το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική ισότητα των Φύλων 2010-2013, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σε ποια άλλα παρεμφερή έργα θα διατεθούν αυτά τα 2,1 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, με κίνδυνο να χαθούν δια παντός.

Τελικά η αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων, των στάσεων και των έμφυλων προτύπων των δημιουργών τέχνης και πολιτισμού, αλλά και η ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων έχει περιορισμένο κοινωνικό όφελος για τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.