της Χριστίνας Κούρκουλα

Στις 26 Νοέμβρη άρχισε στη Ντόχα του Κατάρ η 18η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 190 χώρες, για να διαπραγματευθούν τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η διάσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 υπουργών, με την ελπίδα να καταλήξουν σε συμφωνία πηγαίνοντας ένα βήμα μπροστά τις διαπραγματεύσεις που άρχισαν το 1995 με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Η νέα αυτή περιβαλλοντική συνάντηση πραγματοποιείται κάτω από την απειλή της αυξανόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη, και των επιπτώσεών της σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανάμεσα στα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν είναι: η δεύτερη πράξη του πρωτοκόλλου του Κιότο με καθαρά συμβολική σημασία, το προσχέδιο των βασικών αρχών μιας συνολικής συμφωνίας μέχρι το 2015, και η παροχή οικονομικής βοήθειας στις πλέον ευάλωτες χώρες.

Γυναικείες οργανώσεις που ασχολούνται με την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 18η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, καθώς η επιδείνωση των καιρικών φαινομένων λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη πλήττει κυρίως και σε μεγαλύτερο βαθμό τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς που είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων αυτών προσπαθούν με τη συμμετοχή τους να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών στις πολιτικές και τις δράσεις που διαμορφώνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και ενώ αναγνωρίζουν ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε σχέση με τις παραμέτρους αυτές, προσβλέπουν σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους υλοποίησης των δεσμεύσεων των διαφόρων κρατών, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που θα ενσωματώνει την προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνική διάσταση του προβλήματος. Για να διαμορφωθούν όμως πολιτικές που θα προωθούν την ισοτιμία των γυναικών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι γυναικείες οργανώσεις ζητούν να αναπτυχθούν και πρακτικές και πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στις επίσημες διαπραγματεύσεις και την εκπροσώπησή τους σε διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς που διαμορφώνουν τις πολιτικές για το κλίμα.