8 Μαρτίου Παγκόσμια Hμέρα της γυναίκας

Από την απαισιοδοξία της θεωρίας των δικαιωμάτων

στην αισιοδοξία της πράξης για την ισότητα των φύλων

Η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελεί στρατηγικό στόχο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Η Συνομοσπονδία για τον σκοπό αυτό υλοποιεί ειδικό Πρόγραμμα Δράσης για την προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Σήμερα, που η οικονομική και κοινωνική κρίση επιτείνει τα δυσμενή και άνισα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης, σήμερα που η ανεργία έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, η δραστηριοποίηση και η εκπροσώπηση των γυναικών στα συνδικάτα επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε.

Τα στοιχεία τόσο της στατιστικής υπηρεσίας που έχει επεξεργαστεί το ΙΝΕ /ΓΣΕΕ όσο και της Ευρωπαϊκής επιτροπής αποδεικνύουν ότι η ανεργία είναι γένους θηλυκού και οι αμοιβές των γυναικών υπολείπονται αυτές των ανδρών κατά μέσο όρο 16,2%.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Γ΄βάθμια

Β΄βάθμια

Α΄βάθμια

Δεν πήγε σχολείο

ΣΥΝΟΛΟ

15-19

59,6

54,5

43,0

53,4

20-24

71,6

44,7

31,8

33,2

53,9

25-29

56,9

38,1

29,6

23,4

47,7

30-34

59,4

43,0

28,0

77,9

48,6

35-39

63,6

49,6

30,7

34,0

51,6

40-44

63,5

55,4

39,5

100

54,7

45-49

59,7

52,9

41,2

40,7

51,6

50-54

39,1

44,6

46,9

44,1

55-59

24,4

40,0

36,4

46,8

35,9

60-64

44,9

24,4

30,6

100

31,2

65-69

49,2

0,0

35,4

100

42,9

ΣΥΝΟΛΟ

59,3

46,4

37,2

38,9

49,4

Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ, 2012 Β΄ τριμήνου Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Γ. Κρητικίδης)

 

Για την υλοποίηση του Σχεδίου δράσης της ΓΣΕΕ για την προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, έχουν δημιουργηθεί 11 Δομές Ισότητας των Φύλων στις εξής δευτεροβάθμιες οργανώσεις: Ε.Κ.Ηρακλείου, Ε.Κ.Φθιώτιδας, Ε.Κ.Πάτρας, Ε.Κ.Βόλου, ΕΚ.Κοζάνης, Ε.Κ. Έβρου, στην Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων (ΟΤΟΕ), Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), Ομοσπονδία Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων Επισιτισμού (ΟΥΤΕΕ) και στην Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος εντάσσεται η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης Help Line: 801-110-1900, που είναι πανελλαδικής εμβέλειας και λειτουργεί καθημερινά από 9:00 – 17:00, με το συντονισμό της Κεντρικής Δομής Ισότητας της Γ.Σ.Ε.Ε., τηλ. 210-8202259, για την παροχή πληροφόρησης προς τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στα σωματεία σχετικά με εργασιακά ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των συνδικαλιστικών δράσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενθάρρυνση και η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. προχωρά σε ουσιαστικές ενέργειες για την κατάκτηση του δικαιώματος της ισότητας με στόχο την αποτροπή των συγκυριών εκείνων που υπονομεύουν τη γυναίκα και την καταδικάζουν στην επισφαλή εργασία, την ανεργία και την περιθωριοποίηση.

Για το λόγο αυτό ΟΛΕΣ οι γυναίκες:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥN ΙΣΟΤΙΜΑ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥN ΙΣΟΤΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥN ΙΣΟΤΙΜΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥN ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ TOYΣ ΑΞΙΖΕΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ