ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΑΘΗΝΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Την ίδια μέρα, 1η Μαρτίου 2013, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών-CEDAW, το κείμενο των καταληκτικών παρατηρήσεων (εδώ), στο οποίο:

13. Η Επιτροπή προτρέπει το Κράτος μέλος:

(α) Να διατηρήσει και να ενδυναμώσει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και να της παρέχει επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους έτσι ώστε αυτή να μπορεί να συντονίζει και ναι εργάζεται αποτελεσματικά για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ένταξη της οπτικής της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, και να επανενεργοποιήσει την Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

(β) Να παρέχει κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται στον εθνικό μηχανισμό για την πρόοδο των γυναικών, και

(γ) να ενδυναμώσει τους μηχανισμούς εκτίμησης επιπτώσεων έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων παρακολουθούνται και αποτιμώνται και η εφαρμογή τους αξιολογείται κατάλληλα.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης υπό τον Πρωθυπουργό προτείνει ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ και την αντικατάστασή της από μία Διεύθυνση Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών- περικόπτοντας περίπου το 80% των οργανικών μονάδων της, λίγες ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (εδώ).

Περιμένουμε την έμπρακτη απάντηση της τρικομματικής Κυβέρνησης στην παραπάνω σύσταση της Επιτροπής του ΟΗΕ, που δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ του προτεινόμενου σχεδίου και η διατήρηση και ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων