Συναδέλφισσες,

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνοdata επιθυμώντας να δείξει έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του σε θέματα ισότητας των φύλων προχωράει στην ίδρυση Γραμματείας Ισότητας. Σκοποί της Γραμματείας είναι:

  • Η προάσπιση της ισότητας των φύλων στα πλαίσια του Συλλόγου και σε συνδυασμό με την συνδικαλιστική δράση και την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των συναδελφισσών και των συναδέλφων με την πραγματοποίηση σεμιναρίων από ειδικές επιστημόνισσες και επιστήμονες σε θέματα ισότητας, κοινωνιολογίας του φύλου και σε θέματα που αφορούν και απασχολούν το γυναικείο φύλο.
  • Η συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα και σεμινάρια που πραγματοποιούνται από τις Γραμματείες Ισότητας της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ.
  • Η συνεργασία με φορείς και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση της ισότητας των φύλων και γενικότερα στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της διαφορετικότητας
  • Η διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού με την επιλογή ποιοτικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα διοργανώνονται σε συλλογικό επίπεδο.
  • Η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των συναδελφισσών και η δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης και συμπαράστασης
  • Η ενθάρρυνση για την συμμετοχή όλο και περισσότερων γυναικών στον κοινωνικό χώρο σε όποιο τομέα θεωρεί η καθεμία ότι την ευχαριστεί και μπορεί να προσφέρει περισσότερο στον εαυτό της και στο κοινωνικό σύνολο.

Μέλη της Γραμματείας μπορούν να γίνουν όλες οι συναδέλφισσες μέλη του Σωματείου και οι συνάδελφοι που σέβονται τους σκοπούς της Γραμματείας και επιθυμούν να συμβάλουν έμπρακτα στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού της κατανόησης και της ανάγκης για επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων.

Η λειτουργία της Γραμματείας θα γίνεται με συνάντηση των μελών της κάθε δύο βδομάδες και θα βασίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες. Όλες και όλοι θα μπορούμε να συζητάμε , να προτείνουμε και να συμφωνούμε για τα θέματα που θα θέλαμε να αποτελέσουν αντικείμενο δραστηριοποίησης. Ο τρόπος λειτουργίας θα καθοριστεί με απόφαση της πρώτης συνάντησης στα πλαίσια της Γραμματείας.

Υπεύθυνη συγκρότησης και οργάνωσης εκ μέρους του Συλλόγου είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Εύη Βρέττα.

Περιμένουμε με χαρά και όρεξη για δημιουργική δουλειά τις αιτήσεις ένταξης σας στην Γραμματεία μας στο vretta.evdoxia@nbg.gr .

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τη κα Βρέττα στο 17951 (3347951).

Η Γραμματεία Ισότητας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata